Napsali o nás

Pro jubilejní sborník Hlaholu v Táboře

27.08.2013  •  Publikoval(a): Bohuslava Tůmová

jiri-laburdaJe tomu dávno, aspoň tři čtvrti století, kdy k nám do soběslavského bytu přistěhovali úplně nový klavír značky Petrof a osobně přítomný dodavatel pan Skopek – urostlý muž téměř uhrančivého pohledu – na nástroj bravurně zahrál a temperamentně vysvětloval mým rodičům velké přednosti předváděného nástroje.

Poté mi rodiče s úctou vysvětlili, že pan Skopek je dirigentem táborského Hlaholu, což mi bylo dosti jedno, neboť jsem v tom věku pramálo věděl, co je to dirigent, či onen mně nic neříkající Hlahol. Teprve, když jsem „začal rozumu brát“, jsem si postupně začal uvědomovat význam těchto dvou pojmů. A přesto, že tehdy existoval v Soběslavi velice dobrý smíšený sbor Petr Vok, začal jsem, podobně jako všichni soběslavští pěvci, k vynikajícímu Hlaholu z našeho okresního města vzhlížet s patřičnou úctou.

Čas plynul, v padesátých letech úderné pěsti komunistických mstitelů zběsile bušily do soběslavského Petra Voka tak dlouho, až konečně zmizel s povrchu země. Zřejmě tomu podobně bylo i s táborským Hlaholem, ale naštěstí ten se dokázal ubránit, přežil tu nenávistnou dobu, dočkal se návratu svobody a nyní dokonce dovršuje své úctyhodné stopadesátileté jubilueum. Cítím se šťasten, že jsem se toho mohl dožít, a považuji za velkou čest, že jsem v posledních desetiletích mohl s tímto vynikajícím sborem blízce spolupracovat a že dva poslední hlaholští sbormistři, profesoři Stanislav Pešička a Zdeněk Beneš patří k mým nejlepším přátelům. Viva la musica, vivat Hlahol!

Dr. Jiří Laburda

Táborský pěvecký sbor Hlahol vystoupil při otevření kaple v rakouském Reingers

08.05.2009  •  Publikoval(a): admin

V sobotu 25. 4. 2009 se v dolnorakouské obci Reingers konalo slavnostní oficiální otevření nové kaple, kterou vyzdobil táborský malíř Teodor Buzu.

Na základě výběrového řízení v rámci projektu Together, koordinovaném paní Elisabeth Springer, pracoval na této výzdobě prakticky dva roky od dubna 2007. Výzdoba zahrnuje tři velké nástěnné malby: na čelní stěně je oltářní malba s dominujícím zlatým křížem,na protější stěně u východu z kaple je umístěna pomyslná brána života, vstupní venkovní stěna symbolizuje motivem ptáků volnost, svobodu ducha a cestu k Bohu. Tato hlavní témata doplňuje triptych Zrození, Růst a Završení, vytvořený na dřevě a malby na protějších oknech, nazvané Mládí, Mateřství a Sklizeň.

Ke slavnostnímu otevření byl přizván i táborský pěvecký sbor Hlahol se svým sbormistrem Zdeňkem Benešem. Po krátkých slavnostní projevech, které přednesli paní Springer, starosta obce, mistr Buzu a sbormistr Beneš začal přibližně hodinový koncert. Sbormistr jej koncipoval do pěti bloků v duchu pěti děl Teodora Buzu, v kapli umístěných a sám jednotlivé bloky krátce v němčině uváděl. Výborně sestavený repertoár byl tvořen širokým spektrem skladeb – zazněla díla mistrů světových (Handel, Young, Lutkin), českých (Dvořák, Lukáš, Laburda), ruského autora Bortnianského i dva klasické spirituály. I když vzhledem ke krásnému počasí a brzkému začátku ve 14 hodin nebyla kaple zcela zaplněna,koncert měl obrovský úspěch jak u místních,tak i několika českých návštěvníků,zejména pak skladby Bortnianského, části Lukášovy Missy Brevis či Dvořákovy Napadly písně. Pochvalu sklidil sbor i od paní Springer a pana starosty a zdá se, že tento koncert nemusí být zdaleka v této obci posledním. Sami zpěváci si naopak pochvalovali skvělou akustiku kaple i přívětivou atmosféru a podle toho i zpívali – s chutí a plným zaujetím, jak je nakonec v jejich případě vždy zvykem.

V odpoledních hodinách byl celý sbor ještě pozván na vernisáž výstavy Thayatal/Údolí Dyje v místní galerii, kde byly prezentovány fotografie, animace a videa z kraje kolem této řeky.

Lze říci, že účast sboru byla velmi úspěšná a jeho umění proniklo do dalšího spřáteleného regionu. Velká část odsunutých Němců z oblasti kolem Nové Bystřice našla totiž své první útočiště právě v Reingers. Tato skutečnost je kromě jiného připomínána i na Stezce 20. století, jejíž dva okruhy vedou z Nové Bystřice právě přes Reingers a na jednotlivých zastávkách jsou připomínány jednotlivé etapy vzájemného soužití obou národů včetně dějinných krizí, které jsou snad již definitivě odstraněny a zažehnány. O to víc těší současný trend spolupráce obou regionů.

Ing. Pavel Stolina

Pěvecký sbor Hlahol Tábor reprezentoval region na festivalu v Rehau

26.02.2008  •  Publikoval(a): admin

Napadly písně v duši mou, nezavolány, znenadání,… Tato slova básníka Vítězslava Hálka vyjadřují prožitek zpěváků Pěveckého sboru Hlahol Tábor, který reprezentoval táborský region ve dnech 15. – 17. 6. 2007 na festivalu „Europa – Tage der Musik“ v německém Rehau.

Hlahol již několik let spolupracuje se smíšeným pěveckým sborem Förbau – Edelweiss ze Schwarzenbachu nad Saalou, táborští posluchači měli možnost slyšet tento sbor na Táborských setkáních před třemi roky. Několikrát vystoupil ve Schwarzenbachu na samostatných koncertech a v roce letošním přijal pozvání na festival. I letos zahájil Hlahol svůj program pátečním večerním vystoupením v kostele sv. Františka ve Schwarzenbachu.

V moderním interiéru kostela zazněla chrámová hudba autorů minulých století, několik spirituálů i hudba současných hudebních skladatelů. Bouřlivý potlesk a výkřiky „bravo!“ vyvolalo provedení „Missy Brevis“ Zdeňka Lukáše. Sbor uvedl ve své premiéře tři úpravy lidových písní „Studená rosenka, Až já pojedu a Zahučaly Hory“ skladatele Petra Ebena. Obrovským zadostiučiněním za hodiny nácviku repertoáru na zkouškách byl pro zpěváky dlouhotrvající potlesk a slova chvály a uznání.

Vlastní festival zorganizovalo sdružení „EUROREGIO EGRENSIS“ pro Střední Evropu za finanční podpory Evropské unie. Patronát nad festivalem převzal starosta Rehau, pak Edgar Pöpel. Zúčastnilo se ho zhruba 20 německých sborů v kategoriích dětské, ženské, mužské, smíšené a dále pěvecké sbory z Aše a Tábora.

Po úvodní ekumenické bohoslužbě, představení místního orchestru a dechového souboru z Aše, se na otevřeném pódiu střídaly jednotlivé sborové formace za bouřlivého potlesku posluchačů, kterých bylo na zaplněném náměstí snad několik tisíc. Zpěváci zpívali německy, česky, latinsky, bez rozlišování, která země a jazyk je jejich mateřštinou. Po celý den vládla příjemná přátelská atmosféra a porozumění.

Zdroj: www.sbor.cz

Snad bude víc mužů, jimž učaruje sborový zpěv

19.02.2008  •  Publikoval(a): admin

Viva musica mundi. Pod tímto názvem, který znamená „Ať hudba světa zní“, se uskutečnil v pátek 6. května v kostele sv. Jakuba koncert pěveckého sboru Hlahol v rámci akcí pořádaných Městem Tábor k 60. výročí ukončení 2. světové války.

Pěvecký sbor Hlahol však měl ještě jeden důvod k uspořádání slavnostního koncertu. V těchto dnech je to právě 145 let, kdy jej táborští milovníci sborového zpěvu založili.

To byl důvod, proč si u této příležitosti pozvali své přátele z Allensbachu – mužský pěvecký sbor BodanXtet, se kterým se seznámili při loňské návštěvě partnerského města Kostnice. Mužský komorní pěvecký sbor BodanXtet byl založen v roce 1996 a jak již název naznačuje, všichni žijí v oblasti Bodamského jezera. I když vznikl před devíti lety, jeho členové zpívají v různých sborech často i desítky let. Všichni členové Hlaholu mají ještě v paměti přátelské přijetí v Allensbachu. Na koncert přišli především věrní návštěvníci koncertů pěveckého sboru Hlahol. V programu se střídaly oba sbory, když v úvodu zazněla společně titulní skladba od R. Lukowského Viva, musica mundi.

Sympatický pěvecký sbor z Allensbachu ve skladbách Brahmse, Schuberta a Beethovena prokázal vysokou kulturu projevu. Všechny skladby zpívají zásadně zpaměti a s plným zaujetím. Pěvecký sbor Hlahol se ve svém programu držel svého osvědčeného repertoáru a vedle klasiků české hudby Smetany a Dvořáka zazněly skladby jejich příznivce a soběslavského rodáka J. Laburdy.

Vyvrcholením programu bylo nové nastudování Laburdova zhudebněného protiválečného textu J. A. Komenského Ut omnes homines vivant humaniter. A dovolte mi citovat alespoň malou část tohoto textu: „Máme – li jednou zmoudřet, zmoudřeme již nyní. A na protiváhu všech předešlých věků zahajujme věk míru. Základem světa mravního je stejnost nebo rovnost lidské přirozenosti, snažící se o to, aby všichni žili jako lidé a ne jako zvířata a němá tvář.“

Závěrem koncertu pak zazněla společné provedení Lutkinovy skladby The lord Bless you and keep you (Ať Vám Bůh žehná a stojí při vás), která byla důstojným zakončením programu v restaurovaných prostorách kostela sv. Jakuba. Kdo tuto skladbu v provedení samotného Hlaholu již slyšel, uvědomil si, že trvalou slabinou pěveckého sboru Hlahol je nedostatek mužských hlasů a po té, co závěrem zazněla přání dalších 145 let činnosti sboru i od zástupců partnerského sboru Koncertchor Berliner Pädagogen, kteří se koncertu také zúčastnili, nezbývá než doufat, že se v Táboře najde víc mužů, kteří kromě fotbalu a hokeje najdou zalíbení ve sborovém zpěvu.

Zdroj: Táborský deník, www.sbor.cz