Napsali o nás

Naši hosté z Freyungu napsali v dubnu 2016 po výročním koncertu Hlaholu v Táboře

24.12.2016  •  Publikoval(a): Bohuslava Tůmová

Hlahol Freyung_Waldkirchen-001

Napadly písně v duši mou, nezavolány, znenadání . . .

18.10.2013  •  Publikoval(a): Bohuslava Tůmová

Slova básníka Vítězslava Hálka zhudebněná skladatelem Antonínem Dvořákem zněla sobotním podvečerem 5. října v prostorách Sboru Božích bojovníků Církve československé husitské v Táboře v podání pěveckého sboru HLAHOL – TÁBOR.

Na tento koncert pozval místní sbor hosty ze sousedního Německa. Členové sboru „Chorprojekt Rotenburg (Wümme) und umzu“ vážili bezmála 700 km dlouhou cestu z dolnosaského městečka Rotenburg do Tábora. Podstatně „kratší cestu“ urazili oba sbormistři, táborský Zdeněk Beneš, rotenburský René Clair, jakož i zpěváci obou pěveckých sborů k seznámení a přátelské diskuzi nejenom mluveným slovem, ale i k naladění na stejnou notu jazykem společným – zpěvem.

Ve vystoupení jednotlivých sborů zazněly skladby J. V. Kalivody, A. Dvořáka, Z. Lukáše, R.Dubry, D.Bortnianského, tradicionály, i úpravy písní lidových. Zpívalo se česky, německy, anglicky a latinsky. Jazyk latinský je nadnárodním prvkem, patřícím neodmyslitelně k vokální hudbě, zvláště k hudbě duchovní. Závěrem zazpívaly oba sbory společně skladbu současného německého autora Rolfa Lukowského „Viva, musica mundi!“ (Ať žije hudba světa!)

Táborští zpěváci získali nové přátele a již teď se těší na plánovaný jarní koncertní zájezd do Rotenburgu a nedalekých Brém, kde vystupovali v letech 1988 a 1992.

Velký dík si zaslouží paní farářka Eva Červená svou vstřícností k hudbě a jejím interpretům. Za dobrovolné či minimální vstupné v jejím církevním sboru vystupují renomovaní umělci, jako např. Štěpán Rak, Alfréd Strejček, Jaroslav Svěcený, ale zároveň zde nachází prostor k vystoupení mnoho amatérských hudebníků a zpěváků z Tábora i celého kraje, a to několikrát do roka. Každoročně, již bezmála 15 let, pořádá cykly adventních koncertů, které letos 1. prosince, také již tradičně, zahájí svým programem pěvecký sbor HLAHOL – TÁBOR.

Přijďte naslouchat!

zdroj: Táborsko

Sbormistr Pártl o Hlaholu

27.08.2013  •  Publikoval(a): Bohuslava Tůmová

theodor-partlNa sklonku šedesátých let, kdy vešla v život Unie českých pěveckých sborů, jsem z podnětu doc. Františka Chodury stanul na dvacet let, v čele jejího Jihočeského oblastního výboru. Táborský Hlahol tehdy zastupoval nezapomenutelný Stanislav Purkrábek.

S vaším dlouholetým sbormistrem prof. Stanislavem Pešičkou mě spojovalo upřímné přátelství stejně jako s jeho nástupcem a současným sbormistrem Mgr. Zdeňkem Benešem, který jako violista též řadu let spolupracoval s mým Pěveckým sborem jihočeských učitelek.

Díky dlouholeté tradici a především díky oběma hluboce duchovně založeným osobnostem v jeho čele, zůstává Hlahol trvale po umělecké i lidské stránce mimořádným pěveckým sborem. Z mnoha zážitků vzpomínám zvláště na nevšední přednes části Otvírání studánek Bohuslava Martinů při posledním rozloučení se Stanislavem Pešičkou v kostele v Kovářově. Lze si jen přát, aby město Tábor a jihočeský sborový zpěv dokázaly i v budoucnosti spojovat umělecké a duchovní hodnoty se svou tradicí.

Theodor Pártl, sbormistr PSJU

Pro jubilejní sborník Hlaholu v Táboře

27.08.2013  •  Publikoval(a): Bohuslava Tůmová

jiri-laburdaJe tomu dávno, aspoň tři čtvrti století, kdy k nám do soběslavského bytu přistěhovali úplně nový klavír značky Petrof a osobně přítomný dodavatel pan Skopek – urostlý muž téměř uhrančivého pohledu – na nástroj bravurně zahrál a temperamentně vysvětloval mým rodičům velké přednosti předváděného nástroje.

Poté mi rodiče s úctou vysvětlili, že pan Skopek je dirigentem táborského Hlaholu, což mi bylo dosti jedno, neboť jsem v tom věku pramálo věděl, co je to dirigent, či onen mně nic neříkající Hlahol. Teprve, když jsem „začal rozumu brát“, jsem si postupně začal uvědomovat význam těchto dvou pojmů. A přesto, že tehdy existoval v Soběslavi velice dobrý smíšený sbor Petr Vok, začal jsem, podobně jako všichni soběslavští pěvci, k vynikajícímu Hlaholu z našeho okresního města vzhlížet s patřičnou úctou.

Čas plynul, v padesátých letech úderné pěsti komunistických mstitelů zběsile bušily do soběslavského Petra Voka tak dlouho, až konečně zmizel s povrchu země. Zřejmě tomu podobně bylo i s táborským Hlaholem, ale naštěstí ten se dokázal ubránit, přežil tu nenávistnou dobu, dočkal se návratu svobody a nyní dokonce dovršuje své úctyhodné stopadesátileté jubilueum. Cítím se šťasten, že jsem se toho mohl dožít, a považuji za velkou čest, že jsem v posledních desetiletích mohl s tímto vynikajícím sborem blízce spolupracovat a že dva poslední hlaholští sbormistři, profesoři Stanislav Pešička a Zdeněk Beneš patří k mým nejlepším přátelům. Viva la musica, vivat Hlahol!

Dr. Jiří Laburda

123