Aktuálně

Naši jubilanti

10.11.2013  •  Publikoval(a): Bohuslava Tůmová

V letošním roce oslavili významné životní jubileum 90 let  –  paní Věra Benešová a  pan Jiří Blažek. Jubilejních 100 let se dožila bývalá sbormistryně paní Marie Viktorinová.

Den republiky 28. 10. 2013

18.10.2013  •  Publikoval(a): Bohuslava Tůmová

Dne 28. října pořádá město Tábor na Střelnici  akci věnovanou výročí vzniku samostatného československého státu. V rámci prezentace táborských sdružení, spolků a institucí představíme naše historické fotografie a dokumenty.

Několik informací o hostujícím sboru a jeho sbormistrovi

20.09.2013  •  Publikoval(a): Bohuslava Tůmová

Pěvecký sbor „Chorprojekt Rotenburg (Wümme) und umzu“  byl založen 21.2.2003. Poprvé již veřejně vystoupil 9.11.2003 u příležitosti 25. výročí existence  Oblastní sborové unie Rotenburg (Wümme). Motivací tohoto 25členného sboru, jehož zpěvačky a zpěváci jsou zároveň členy jednotlivých sborů této oblasti, byla touha zúčastnit se  mezinárodní „Sborové olympiády 2004“ v Brémách. V této soutěži sbor získal bronzovou medaili. Poté již následovala řada koncertních vystoupení v Dolním Sasku, polském Malborku, i v zasedacím sále Bundestagu v Berlíně.

Nedílnou součást sborového života tvoří pravidelná každoroční víkendová soustředění spojená s turistikou, jakož i sborové zájezdy a společná vystoupení s jinými sbory.

Zakladatelem a sbormistrem tohoto tělesa je pan René Clair z nedaleké obce Kalbe. Posláním sboru je přiblížit posluchačům sborovou tvorbu nejrůznějších epoch a stylů v její bohaté rozmanitosti. Zastoupením písní různých národů se sbor snaží naplnit poselství původních obyvatel Ameriky „The earth is my mother“ – „Země je mojí matkou“.

René Clair, nar. 1962, vystudoval obory sociální práce a sociální pedagogika. Vzdělání v oblasti chrámové hudby a řízení sboru získal dálkovým studiem ve Schlüchternu a Mainzu. Absolvoval studijní cesty v Německu, Izraeli, Francii, Rakousku, Nizozemsku a Maďarsku. V současnosti je předsedou „Oblastní sborové unie Rotenburg (Wümme)“ a zároveň sbormistrem 6 pěveckých sborů v tomto kraji v Dolním Sasku, s nimiž absolvoval vystoupení v Číně, Kanadě, Polsku, Maďarsku a Čechách.

Působí jako varhaník a kantor v několika církevních obcích, od roku 2013 též jako korepetitor „Nové apoštolské církve“ severního Německa. Vedení sborů se věnuje od roku 1986, organizuje hudební doškolování pro sborové zpěváky, podílí se i na nahrávkách pro nakladatelství Friedrich Bischoff GmbH ve Frankfurtu nad Mohanem.

Koncerty na druhou sezónu 2013

15.08.2013  •  Publikoval(a): admin

Počátkem října plánujeme společný koncert s hosty z německého Rotenburgu, prezentaci u příležitosti Dne republiky 28. října a pak již budou následovat adventní a vánoční koncerty. Přijďte si nás poslechnout.