Aktuálně

Poslední rozloučení

21.04.2017  •  Publikoval(a): Bohuslava Tůmová

lib

Dne 19. dubna 2017 náhle zemřel pan Mgr. Libor Novák, zpěvák několika táborských pěveckých sborů a oblíbený učitel. Poslední rozloučení se koná 28. dubna ve 12,30 hodin v kostele Proměnění Páně na Žižkově nám. v Táboře.

Jarní sezona 2017

12.04.2017  •  Publikoval(a): Bohuslava Tůmová

Radost z Kristova vzkříšení vám v tónech písní přineseme ve dvou velikonočních koncertech v Táboře.

Kdy a kde naše poselství zazní?

17.dubna v 15,00 hodin ve Sboru božích bojovníků Církve Československé husitské, Farského ul. 1960.

23.dubna v 17,00 hodin v sále Masarykova domova , Smetanova ul. 1284/32.

Kdo vám bude toto poselství předávat?

Pěvecký spolek HLAHOL-TÁBOR a žáci ZUŠ O. Nedbala Tábor, pod vedením Zdeňka Beneše s klávesovým doprovodem Hany Schläferové.

V programu zazní písně z kancionálů a tvorby českých, německých a italských hudebních skladatelů.

Ať je náš zpěv darem, jenž přinese do vašich myslí a srdcí pokoj a úctu k životu.

Pro další písňové putování táborským jarem zveme zájemce a příznivce sborového zpěvu na koncert, který proběhne  v neděli 28. května v Kostele sv. Filipa a Jakuba v Parku pod Kotnovem od 18,00 hodin. Tímto koncertem se Pěvecký spolek HLAHOL-TÁBOR připojuje k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby celorepublikově organizovaném NIPOS.

Zdeněk Chuda

Rozloučení

25.12.2016  •  Publikoval(a): Bohuslava Tůmová

Petr výřezDne 22.12.2016, v čase předvánočním, jsme se naposledy rozloučili s dlouholetým zpěvákem Ing. Petrem Kolářem.

Vítání adventu

22.11.2016  •  Publikoval(a): Bohuslava Tůmová

Pozdraveno budiž světlo.

Advent – slovo, které je v mnoha jazycích vyslovováno téměř shodně, slovo, které znamená příchod.

A adventní čas rozprostřený do období čtyř neděl před vánočními svátky, je z tradic křesťanství začátkem liturgického roku, časem zklidnění, dobou očekávání příchodu Spasitele a příprav na Vánoce. Jako každý rok i letos bude ve své 156 pěvecké sezóně Pěvecký spolek Hlahol-Tábor přinášet poselství adventních písní z českých hudebních tradic i zahraniční tvorby. Všechny naše vystoupení obohatí produkce žáků Flétnového souboru ZUŠ Tábor a ve Waldkirchenu s námi vystoupí také žesťový soubor z bavorského Freyungu.

Pro své posluchače chceme v klasické harmonizaci a pestré paletě vokálního více hlasového provedení usilovat o podbarvení kouzelné předvánoční atmosféry času rozjímání a štědrosti. Při koncertních vystoupeních v Táboře, v jeho okolí i u našich sousedů v zahraničí budeme své posluchače obdarovávat zpěvem adventních písní.

Jaké skladby rozezní vánočně vyzdobené chrámové prostory v působivé atmosféře světla a stínu ozdobené majestátní kulisou varhanních tónů? Budete se moci zaposlouchat do skladeb: Zdeňka Lukáše, Zoltána Kodályho, Martina Luthera, Jiřího Pavlici, László Halmose, Johna Ruttera, Petera C. Lutkina, Jiřího Laburdy, Dimitrije Bortnianského a adventních písní z kancionálů.

Kdy si poselství Adventu od zpěváků Hlaholu můžete vyslechnout?

V sobotu 26. 11. v 17:00 hodin v kostele  Stiftskirche Eisgarn.

V neděli 27. 11. v 16:30 hodin, ve Sboru Božích bojovníků Církve československé husitské ve Farského ulici v Táboře.

V neděli 4. 12. při bohoslužbě v 10:00 hod. a samostatném koncertu v17:00 hod., v kostele  Erlöserkirche Waldkirchen.

V sobotu 7.1.2017 od 16:00 hodin v barokním zámeckém kostele v Táboře-Měšicích.

Na klavír nás doprovází Hana Schläferová. Koncert bude řídit sbormistr Zdeněk Beneš.

Společně se členy ostatních sborů z Tábora okolí za doprovodu komorního orchestru Bolech při Vánoční mši J. J. Ryby v sobotu 17. 12. v 19:00 hodin v divadle O. Nedbala a v neděli 18. 12. v 19:00 hodin v sokolovně v Plané nad Lužnicí.

Přijďte si vyslechnout adventní poselství písní stvořených pro čas lásky, rozjímání a smíření.  Touto cestou si Vás dovolují pozvat vyznavači sborového zpěvu a jejich příznivci.

 

Zdeněk Chuda