Aktuálně

Sborový happening PAMATUJ 2015

27.02.2015  •  Publikoval(a): Bohuslava Tůmová

Sborový happening PAMATUJ na připomenutí více než 10 000 nevinných obětí největší hromadné vraždy v historii v plynových komorách koncentračního tábora Osvětim-Birkenau.

Podzimní sezona 2014

25.08.2014  •  Publikoval(a): Bohuslava Tůmová

Pěvecký sbor HLAHOL-TÁBOR zahájil podzimní sezonu dvěmi vystoupeními v rámci 23.ročníku Festivalu Táborská setkání. Následně 4.10.  vystoupí v samostatném programu v Rakouském pohraničí v obci Reingers, v kapli, kterou výtvarně vyzdobil ak. mal. Teodor Buzu. Celý projekt je pod záštitou paní Elizabeth Springer představitelkou spolku „Together“. Dále bude následovat série adventních koncertů jejichž podrobnosti budou uvedeny v sekci koncerty. Tříkrálovým koncertem dne 4.1.2015 ve Farnínm sboru ČCE v Benešově u Prahy, Husova 656,  končí tato sezona.

 

Koncertní tourné Scheessel, Rotenburg, Bremen

12.05.2014  •  Publikoval(a): Bohuslava Tůmová

Pěvecký spolek Hlahol Tábor na počátku své 154. pěvecké sezóny opět rozdával poselství vložená do písní vycházejících z různých historických etap a hudebních slohů. Již bezprostředně po velikonočním koncertu duchovní i světské sborové tvorby ve Sboru Božích bojovníků Církve československé husitské v Táboře, sbor odjíždí na vystoupení do Německa.Na pozvání Oblastní sborové unie Rotenburg (Wümme) pěvecký spolek Hlahol uskutečnil za finanční podpory Jihočeského kraje a města Tábora čtyřdenní koncertní turné ve městech  Scheessel, Rotenburg (Wümme) a Bremen.Sbormistr Zdeněk Beneš vybral, dramaturgicky sestavil a se sborem nastudoval repertoár na čtyři koncerty tak, aby korespondoval s jejich obsahovým zaměřením. A tak na Národních slavnostech starých řemesel v Scheesselu 1. května Hlahol v rámci folklorního programu uskutečnil dvě vystoupení reprezentující českou a moravskou lidovou písňovou tvorbu. Následujícího dne se uskutečnil slavnostní koncert k 11. výročí založení Chorprojektu Rotenburg (Wümme). Zde dirigenti René Clair a Zdeněk Beneš se svými sbory přednesli skladby z duchovního liturgického i světského repertoáru. V podání Hlaholu publikum ocenilo pestrost, dynamický přednes a výraz v lidových písních  L. Janáčka, P. Ebena, B. Martinů, A. Dvořáka a sborových skladbách B. Smetany, J. D. Zelenky. Na závěr dvouhodinového koncertu v sále Reálného gymnázia  Rotenburg zazněly i společně nastudované písně v německém, českém a latinském jazyce. Třetího květnového dne Hlahol přednesl repertoár zaměřený k oslavě víry a duchovní cesty. V chrámové atmosféře kostela M. Luthera Bremen – Blumenthal   jsme s podporou důstojné ozvěny kromě jiného zazpívali Missu simplex R. Dubry. Zvláště emotivně v tomto prostředí zapůsobil cyklus Memento A. Balázse, věnovaný všem obětem holocaustu.  Poslední den pobytu v Dolním Sasku proběhl ve znamení hudební spoluúčasti sboru na nedělní bohoslužbě v evangelickém sboru Bremen-Bockhorn. Čtyři dny pobytu ve znamení radosti ze zpěvu, poznání nových míst, postojů k životu, navázání nových přátelství a vzájemného obdarování, to zůstane nadlouho v naších myslích. Se vzpomínkou na zelené a kvetoucí roviny Dolního Saska budeme rovněž myslet na pohostinnost a obětavost našich hostitelů, s kterou obětavě zajišťovali náš pobyt, poznávací program i koncertní vystoupení. A také asi v každém z nás nejspíš zůstane i jistý pocit hrdosti na to, že můžeme našim zpěvem přispět k propagaci své vlasti, regionu i města v cizích krajích.

Tato cesta se uskutečnila za finančního přispění Jihočeského kraje a města Tábora, za což velice děkujeme.

člen výboru Pěveckého spolku HLAHOL-TÁBOR Zdeněk Chuda

 

Koncertní tourné

09.04.2014  •  Publikoval(a): Bohuslava Tůmová

Pěvecký spolek HLAHOL-TÁBOR ve dnech 1.-4.5.2014 pořádá koncertní zájezd do Dolního Saska v SRN.  Sbor navázal v říjnu 2013 spolupráci s představiteli „Chorprojekt Rotenburg (Wümme)“, první společný koncert se konal dne 5.10.2013 v Táboře.

Hlahol zahájí své vystoupení dne 1.5.2014 na 35. ročníku „Museumsfest des Heimatvereins Niedersachsen“ folklórním programem. Další den se v rámci místního „Chorprojektu“ bude presentovat českou duchovní i světskou sborovou tvorbou v samostatném programu.

3.5.2014 se uskuteční další samostatný koncert v nedalekých Brémách. Zde Hlahol vystupoval poprvé na doporučení tehdejší Československé společnosti pro mezinárodní styky a Křesťanské mírové konference na semináři Lidické iniciativy dne 9.6.1988 u příležitosti odhalení památníku k 46. výročí vyhlazení Lidic.

Na svých koncertech v Brémách, ve dnech 69. výročí ukončení 2. světové války, bude kromě jiného uvedená skladba „Memento“ maďarského hudebního skladatele Arpáda Balázse, obsahující větu s názvem „Lidické růže“.

Tento projekt je uskutečněn za laskavé podpory Jihočeského kraje a města Tábora.

jihocesky kraj-barevne

tabor logo barevne small